Ministar kulture Janko Ljumović i predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović potpisali su danas Ugovor o realizaciji „Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću“ za ovu godinu. Taj četvorogodišnji Vladin Program u gradu pod Trebjesom se realizuje već tri godine i prema ocjeni predsjednika Grbovića, u minulom trogodišnjem periodu postignuti su „sjajni uspjesi jer je kultura u Nikšiću ponovo oživjela“. Ova godina je posljednja u realizaciji tog projekta, ali su najavljeni drugi vidovi pomoći i podrške Ministarstva kulture na planu daljeg razvoja i afirmacije kulturnog stvaralaštva, ali i očuvanja i valorizacije bogate kulturne baštine ovog kraja, što Nikšić visoko pozicionira na kulturnoj mapi Crne Gore.

„Sigurno da je ovo Program koji ne iscrpljuje ukupnu kulturnu dinamiku Nikšića i njegov kulturni život, ali markira onaj najvažniji element i najvažnije projekte i događaje koje Nikšić može da ponudi, ne samo Nikšićanima, veći ukupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore i regiona“, istakao je Ljumović.  U ovoj godini, prema riječima Ljumovića, predviđene su  ključne aktivnosti koje referišu kulturnu dinamiku kroz institucije, javne ustanove kulture, a biće uključeni i projekati i inicijative koje dolaze od privatnog i nezavisnog sektora. Ministar je najavio i skorašnje stvaranje zajedničkog tima, koji će imati zadatak da nakon sagledavanja ukupnoog stanja u kulturi grada i evaluacije realizovanih programa, krene u izradu Opštinskog plana razvoja kulture, odnosno Strategije razvoja kulture, koji bi trebao da bude završen do kraja tekuće godine. Taj strateški dokument biće u obavezi da urade sve crnogorske opštine, u skladu sa važećim Zakonom o kulturi.

„Normalno je da koncept razvoja gradske kulturne politike neizostavno bude utemeljen na kulturnom razvoju, koji je i pitanje kulturne istorije, identiteta i imidža svakog grada. To će biti prije svega projekat za sam Nikšić, za aktere koji u njemu stvaraju i promišljaju kulturu. Kroz ozbiljno istraživanje i ozbiljnu razvojnu dimenziju tog projekta, doći ćemo zajedno do dokumenta koji će da bude jedna dobra, kvalitetna strategija, kao što imamo Program razvoja kulture za period 2016. – 2020., na nacionalnom nivou.  Siguran sam da će taj dokument biti podrška svima, sa ciljem da kultura bude dio javne politike, ili jedna od javnih politika u sadejstvu sa drugim javnim politikma. Svi smo odgovorni da tu paradigmu kulture širimo, razvijamo i promovišemo njene vrijednosti, posebno kulturni identitet gradova, a Nikšić je tu izuzetno važan crnogorski kontekst“, kazao je Ljumović. Pored pozorišne produkcije Nikšićkog pozorišta, Međunarodnog festivala glumca, Nikšićkih književnih susreta, Septembarskih dana kulture, Bedem festa, Lake festa i Nikšić guitar festivala, novina na kulturnoj ponudi ovog grada predstavlja NVO KC „Punkt“, koji je, prema riječima Ljumovića, prepoznat kao jedan zanimljiv akter, u kojoj „mladi umjetnici kreiraju jedan važan ambijent i prostor kulture“.

janko3 

Detalj sa potpisivanja Ugovora

 

Ljumović se osvrnuo i na još jedan važan segment kulture Nikšića, koji se tiče sanacije i restauracije bogatog kulturnog nasljeđa grada.

To su, kakoje rečeno, prije svega arheološka istraživanja praistorijskog lokaliteta Crvena stijena, koji prema Ljumoviću, zaista ima veliku razvojnu šansu i za Nikšić, ali i za Crnu Goru.

„To je jedna priča koju treba zaista pozicionirati međunarodno jer nosi sa sobom potencijal da bude referentna tačka ne samo za istraživače. Crvena stijena u budućnosti može da bude značajan lokalitet naučnog i kulturnog turizma, ali i važan toponim. On je to već i sada, ali bi trebalo učiniti sve da u savremenosti dobije značaj kakav  zaslužuje“, kazao je Ljumović

Na pressu je bilo riječi i o radovima druge faze konzervacije i restauracije Gradske tvrđave, koji su otvorili jednu, kako naglašava ministar, potpuno novu dimenziju te nikšićke prepoznatljivosti.

„To su neki važni projekti koji će iz tog prostora struke, odnosno stručnih radova, takođe biti izazov da u savremenosti, zapravo, trošimo naša kulturna dobra na jedan način koji će biti kvalitetan, a to potvrđuju projekti poput Bedem festa gdje zapravo imamo idealan spoj između kulturnih dobara, baštine i stvaralaštva, dakle žive umjetnosti. Na tim prostorima se nalazi naša publika i to je zapravo ono što je jako važno“, zaključuje Ljumović. On je dodao da su od izuzetne važnosti i projekti sanacije i konzervatorskih istraživanja na objektima: crkva Sv. Petra i Pavla, Hadži –Ismailov most, most na Moštanici i spomenički kompleks Save Kovačevića na Grahovu, kao i mapiranje svih spomenika NOB-a na prostoru nikšićke opštine. Posebno važni poslovi su na arheološkim istraživanjima praistorijskog lokaliteta Crvena stijena, koji prema ocjeni Ljumovića ima veliku razvojnu šansu i za Nikšić i za Crnu Goru.

„To je jedna priča koju treba zaista pozicionirati međunarodno jer nosi sa sobom potencijal da bude referentna tačka ne samo za istraživače, nego da Crvena stijena u budućnosti bude značajan lokalitet i naučnog i kulturnog turizma, jedan važan toponim. Ali, bi trebačo učiniti sve da u savremenosti dobije na značaju kakav zaslužuje“, poručio je Ljumović

Na presu je naglašen značaj i druge faze radova na konzervaciji i restauraciji Gradske tvrđave, koji  kako je rečeno otkrivaju potpuno novu dimenzijutog te nikšićke prepoznatljivosti.  

„To su neki važni projekti koji će biti izazov da u savremenosti, trošimo naša kulturna dobra na kvalitetan način, a to potvrđuju projekti poput Bedem festa gdje zapravo imamo idealan spoj između kulturnih dobara, baštine i stvaralaštva, dakle žive umjetnosti, a onda na tim prostorima se nalazi naša publika i to je zapravo ono što je jako važno“, zaključuje Ljumović i podsjeća da su se u Programu sanacije i konzervatorskih istraživanja našli i Crkva sv. Petra i Pavla, Hadži –Ismailov most, Most na Moštanici i spomenički kompleks Save Kovačevića na Grahovu, kao dio projekta mapiranja svih spomenika NOB-a na prostoru nikšićke opštine.

Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović, je podjsetio da je u prošloj godini realizovano oko tri stotine programa, od čega 125 u organizaciji javnih kulturnih ustanova iz Nikšića. Pomoć Ministarstva, prema navodima Grbovića, iznosila je 135.000 eura. Opština je uložila još 105.000 eura, a  iz opštinskog kase  finansirale su se zarade i prateći troškovi svih javnih ustanova kulture, što na godišnjem nivou, prema riječima Grbovića izdvajanja za kulturu iznose oko milion i dvije stotine hiljada  eura.  

TWITTER


Go to top