Minuli četvorogodišnji „Program podrške razvoju kulture u Nikšiću“ nastavlja se novim koncepcijskim projektom - „Nikšićka kulturna scena 2018“. U okviru „Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću“, od  2014. do 2017. godine, realizovano je oko 1.100 događaja. Kroz taj projekat, nikšićke ustanove kulture, sopstvenim, ali i gostujućim kvalitetnim sadržajima i programima, prema ocjeni potpredsjednice Opštine Nikšić Sonje Nikčević, ispoštovale su ovdašnju zahtjevnu publiku. „To je u velikoj mjeri pripremilo teren da Opština Nikšić samostalnije krene u drugačiju koncepciju tog projekta, takođe uz podršku Ministarstva kulture i Vlade Crne Gore“ – istakla je Nikčević, na press konferenciji upriličenoj povodom prezentacije novog koncepta kulture u Nikšiću i aktuelnog februarskog repertoara tog programa.

Ustanove kulture, uz podršku Opšđtine kao osnivača, ovih dana, pojasnila je potpredsjednica Nikčević, apliciraće sa brojnim projektima kod Ministarstva kulture.

„Ministarstvo kulture, konkursom je otvorilo prostor da se institucije kulture obrate sa onim programima koji kvalitetom zadovoljavaju standarde. Cijenimo da smo za ovu godinu takve projekte odabrali za sufinansiranje od strane Ministarstva kulture. To neće biti jedini prostor za podršku Ministarstva kulture Nikšiću. Nagoviješten je jedan novi koncept 'Kulturne scene mladih', čiji će sadržaji primarno biti namijenjeni mladima, a kreiraće ih, takođe mladi stvaraoci. Tim vidom podrške treba da budu osnaženi i podržani festivali koji su namijenjeni mladima, kao što su: 'Bedem fest', 'Lake fest', 'Guitar fest', 'Boem fest', ali i drugi važni kreativni sadržaji koje kreiraju mladi umjetnici sa prostora Nikšića“, naglasila je Nikčević.

niksic1

"Nikšićka kulturna scena 2018" - detalj sa press konferencije

Ona je na press konferenciji upriličenoj povodom predstavljanja novog koncepta kulturne scene za 2018. godinu i aktuelnog - februarskog repertoara, istakla da će se ove godine krenuti sa rekonstrukcijom Dvorca kralja Nikole. Osvrćući se na programske aktivnosti za ovu godinu, Nikčević je najavila da će nikšićkoj publici, „iz mjeseca u mjesec, biti ponuđeni različiti sadržaji, koji će po kvantitetu biti na nivou onih iz prethodnog perioda, a njihov kvalitet biće , takođe sadržajan, kako bi zahtjevna publika i posjetioci kulturnih dešavanja u narednom periodu bili ispoštovani u maksimalnoj mjeri. Biće tu programa iz svih sfera kulture, a realizovaće ih institucije kulture čiji je osnivač Opština Nikšić“, naglasila je Nikčević. Ona je podsjetila da se ove godine u Nikšiću obilježavaju značajni jubileji koji će biti propraćeni adekvatnim programskim sadržajima iz kulture, a to su: 120 godina rada JU „Zahumlje“, kao jedne od najstarijih kulturnih institucija na prostoru Crne Gore, te obilježavanje 70 godina rada Muzičke škole „Dara Čokorilo“, 50 godina Književne zajednice „Vladimir Mijušković“ i 160 godina bitke na Grahovcu.

S.Marojević

Go to top