Fokus „Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću“, u 2015. godini, će biti na donošenju opštinskog programa razvoja kulture – srednjoročnog strateškog dokumenta, kojim će biti propisane sve mjere i aktivnosti  unapređenja umjetničkog života u Nikšiću, u narednom petogodišnjem periodu – izjavila je pomoćnica ministra kulture Dragica Milić, dnevniku „Pobjeda“.

Komentarišući temu tog dnevnog lista: Šta Nikšiću znači „Program podške razvoju kulure“ i kakve rezultate bi trebao da donese, Milić je najavila implementaciju tog dokumenta, koji će rezultirati kvalitativnim i kvantitativnim unapređenjem sektora kulure i kontinuiranim ostvarivanjem osnovnih funkcija ovdašnjih javnih ustanova kulture. Cilj je održivost sektora kulure u Nikšiću, što je i prevashodna svrha ovog programa, izjavila je Milić.

Za realizaciju Programa u ovoj godini će biti izdvojeno oko180 000 eura, što je na prošlogodišnjem nivou. Pored sadržaja za puliku, „Program podrške razvoju kulure“, predviđa i segment zaštite i obnavljanja kulturno-istorijskih spomenika u Nikšiću piše "Pobjeda".

            U funciji daljeg razvoja kulture u Nikšiću je i završetak radova na adaptaciji i rekonstrukciji važnih objekata, odnosno infrastrukture. To je prema riječima potpredsjednika Milorada Jovanovića, preduslov da u narednom periodu Nikšić, dobije kulturne sadržaje koji mu trebaju. U tom pravcu će, kaže on, slijediti i reorganizacija javnih ustanova kulture, koje će moći uspješno da realizuju sve planirane sadržaje. Grad pod Trebjesom za te planove ima potencijala, što je potvrđeno i ranije, a posebno tokom prošlogodišnjeg Programa, u okviru kojeg je realizovano 254 naslova, među kojima su nekoliko značajnih festivala i dvije sopstvene pozorišne produkcije.

 Veliki hendikep za Program podrške, prema ocjeni dramskog stvaraoca Gorana Bulajića, pored sveopšte finansijske krize, do sada je bio nedostatak adekvatne scene, gdje bi se mogle izvoditi zahtjevnije scenske forme.

„Stabilnim i promišljenim koracima jedino se može naprijed. Pozorište je sinonim za kolektivni rad, za sintezu svih umjetničkih oblika izražavanja. Pozorište je način života na sceni i u gledalištu. Crnogorska kulturna istorija bolno potvrđuje činjenicu koliko je lako ukinuti pozorište, i koliko ga je, sa druge strane, teško stvoriti. Volio bih da Nikšić, na novoj sceni, sa svojim glumačkim ansamblom, ostvari stabilan repertoar. Adaptirani centar ʽ18.septembarʽ, koji će uskoro biti u funkciji, omogućiće ambiciozne pozorišne projekte i gostovanja predstava koje do sada nijesu mogle biti izvedene“, izjavio je Bulajić, ističući značaj Programa Ministarstva kulture za oživljavanje nikšićkih institucija kulture.

            Poznati crnogorski reditelj Blagota Eraković, cijeni da je projekat Ministarstva na razvoju kulture plemenit, ali pod uslovom da kultura zaživi u lokalnoj sredini. Podsjećajući da je Nikšić ranijim ukidanjem institucija kulture doživio kulturnu propast, uprkos činjenici da je jedan od univerzitetskih centara Crne Gore, Eraković cijeni da je „neophodno da novi ministar angažuje domaće snage i pokaže im šta znači kulturna djelatnost i organizacija u kulturi... Da ih u to uputi i pusti ih da sami rade. Uz sve to, ističe Eraković, u institucijama kulure neophodan je angažman stručnog kadra, prije svih školovanih akademaca, koji će stručnim znanjem i radom prevazići postojeće stanje i proizvoditi programe.   

 

 

Go to top