Predstava „I svaki put kao da je prvi“, Kruševačkog pozorišta i Art teme iz Beograda, biće izvedena trećeg dana (30.novembar) XVI „Međunarodnog festivala glumca – Nikšić 2019“. Ovo scensko djelo rađeno je po motivima iz djela Bore Stankovića: „Koštana“, „Tašana“ i „Pokojnikova žena“. Adaptaciju tih poznatih djela uradio je Dimitrije Kokanov, a režiju potpisuje Jovana Tomić. U toj obradi, ovaj komad na duhovit, dirljiv i iskren način govori o kompleksnim muško – ženskim odnosima. On preispituje biće žene, njenu zavisnost od partnera, porodičnih odnosa, društvenih normi, poslovnih okolnosti, (ne)mogućnosti da slijedi svoju unutrašnju suštinu i emocionalnost. Predstava povlači i paralelu žena s početka XX vijeka i današnjih, aktuelnih vremena.

Osvrti i kritike na ovaj komad govore da njega karakterišu, prije svega: stilizovan scenski pokret, taktilna muzika i sveden, sofisticiran kostim. Ti elemnti u predstavi imaju za cilj da dočaraju: potisnutu strast, raskorak između čulnog i zdravorazumskog u kom se svi likovi nalaze, rastrzanost između želja i mogućnosti, očekivanja i realinosti. Istovremeno, ova predstava, u vremenu u kom živimo, odgovara na različita pitanja povrijeđenih, nesrećnih i srećnih žena. „Govori o različitosti, o prihvatanju svoje sudbine, a vrlo efektnim krajem ostavlja publiku u stanje razmišljanja. To je vrlo važno u vezi sa današnjom pozorišnom predstavom, a ova svakako donosi temu koja nije često obrađivana u pozorištu“, ocjena jekritike.

U ovom scenskom djelu primijenjen je princip dekomponovanja proznog i dramskog materijala i ponovno sklapanje kompozicije, metodama fragmentiranja dramskog sadržaja i dramatizacijom proznog sadržaja.

 

krusevac1

"I svaki put kao da jeprvi"

„Adaptacija nastale tekstualne sturkture koja postavlja dvije glavne junakinje iz dva djela Bore Stankovića: Anica iz pripovetke i Tašana iz drame, obezbijedila je osnovnu dramsku strukturu praćenja narativa o životu žena koje su ostale same i sa tom okolnošću se suočavaju. Dalja adaptacija je omogućila da se u originalnim tekstovima udovice zamijene pozicijom ostavljenih, u romantičnom odnosu odbačenih žena, te da kompletan narativ bude narativ prebolijevanja tj. traženja izlaska iz polja poražene tj gubitnice.  Sljedeći nivo intervencije je postupak aktuelizacije nastalog teksta. Aktuelizacija je izvršena dramaturškim metodama montaže i kolažiranja nastalog dramskog materijala sa dokumentarnim materijalom preuzetim iz dnevne štampe i prije svega tekstualnih ženskih ispovijesti i razgovora sa različitih foruma na temu ostavljanja, prebolijevanja, preispitivanja tradicionalnog okvira vaspitanja žena. Aproprijacija različitog medijskog sadržaja je omogućavala objektivnije sagledavanje, iščitavanje i učitavanje novih značenjskih cjelina u tekstu. Novonastala konstrukcija predstavlja svojevrsno povlačenje paralele u narativma problema emancipacije žena u patrijarhalnom društvu s početka XX vijeka i njihovog revidiranja u kontekstima '‘oslobođene žene‘' u društvu s početka XXI vijeka“, navodi Dimitrije Kokanović, objašnjavajući dramaturgiju djela .

Tematski okvir dramskog predloška, sadržan je u replici iz komada „Tašana’“: „Najteže je biti sam a ne biti svoj“ – objašnjava rediteljka Jovana Tomić, svoj rukopis.

Dvije žene, Anica i Tašana, na dva različita načina, koji proizilaze iz različitih biografija, društvenog i socijalnog miljea i porodičnih odnosa, spajajući sadašnji trenutak sa prošlim vremenima, pokušavaju da pronadju i nanovo izgrade lični identitet. U formi ispovijednih monologa, sukobljavajući se sa patrijarhalnom sredinom, njih dvije se bore za svoje mjesto – ravnopravno – u zajednici, i na iskren, brutalan i bolno duhovit način govore o najkrhkijim ličnim tajnama i preprekama na putu ka ozdravljenju usljed ljubavnog razočaranja. ... Ova priča, ispovijest dvije junakinje je univerzalna tako da se svako može prepoznati, poistovijetiti i preispitati, a sa druge strane je intimna, taktilna i suptilna, tako da ćemo biti uvučeni u lični svijet, privatni univerzum dvije hrabre, a ranjive žene koje će nam ispričati svoje najskrivenije tajne i želje“, kazala je rediteljka Tomić.

S.M.

Go to top