od 23. do 27. 04. 1996. godine, Nikšić

Jugoslovenski festival „Pozorište jednog glumca“

Some description text for this item

SELEKTOR:

  • Feliks Pašić

ŽIRI:

  • Milena Dravić
  • Radomir Bajo Šaranović
  • Niko Martinović

NAGRADE:

  • Nagrada Zahumlje dodijeljena je Mihailu Mišu Janketiću, za predstavu „Miloš Veliki, knjaz srpski“, Milovana Vitezovića.
  • Nagrada Veljko Mandić za scenski govor dodijeljena je Vidosavi Todić, za ulogu u predstavi „Darovni ćilim Cvete Agnine“, Momčila Antića
  • Specijalna nagrada pripala je Bori Neniću, za ulogu Jezdimira Patakovića, u predstavi „Balkanski terminator“, Željka Mijanovića.
  • Nagradu publike dobio je Pavle Minčić, za ulogu u monodrama „Sponzor noćas mora pasti“.
  •  Fotto:  Program Jugoslovenskog festivala „Pozorište jednog glumca“