Naš tim

DIREKTOR

Radinko Krulanović

UMJETNIČKI DIREKTOR

Janko Jelić

dramaturg

Radisav Rajo Jevrić

producent

Milica Burić

scenograf

Vesna Sušić

SEKRETAR

Jovana Kostić

TEHNIČKO- SCENSKA PRODUKCIJA

Veljko Dendić

MARKETING

Tanja Perišić

IZDAVAČKA DJELATNOST I PR

Slavojka Marojević

RAČUNOVODSTVO

Ana Višnjić

ORGANIZACIJA

Velizar Vejo Kasalica

PRODAJA

Smiljana Blagojević

BILETARNICA

Slobodan Radenović

BILETARNICA

Tanja Radunović

DOKUMENTARISTA

Vesna Vukićević

Subtitle

Tehnika

TON

Zdravko Roksi Rosandić

TON

Marko Vujačić

Rasvjeta

Vuk Bulajić

MAJSTOR VIDEA

Zoran Vukotić