Organizacija festivala

CILJ FESTIVALA: Uloga i značaj glumca u dramskoj umjetnosti;

UPRAVLJAČKO (KOORDINACIONO) TIJELO: Savjet Festivala;

SELEKTOR:

SELEKCIJA: Selekcija se radi po pozivu, na osnovu odluke selektora i Savjeta;

POKROVITELJI: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kulture i Opština Nikšić;

ORGANIZATOR I PRODUCENT: JU Nikšićko pozorište;

IZVRŠNI PRODUCENT: JU Nikšićko pozorište;

ŽIRI:

PROGRAM FESTIVALA:

Svečano otvaranje Festivala;

Svečano zatvaranje Festivala / Proglašenje pobjednika i uručenje nagrada;

Izvođenje predstave van konkurencije, u čast nagrađenih;

FESTIVALSKI PROGRAM:

Repertoar Festivala:

Zvanična konkurencija – šest (6) predstava + jedna predstava u čast nagrađenih, na svečanom zatvaranju Festivala;

Of program (prateći dio zvaničnog – takmičarskog dijela programa): književni (promocije knjiga dramskih autora), muzički, likovni i ostali sadržaji.

SIMPOZIJUMI I OKRUGLI STOLOVI:

Simpozijumi tematski vezani za Festival;

 (Okrugli stolovi kritike i medija održavaju se nakon izvođenja predstave koja je u takmičarskom dijelu programa Festivala).

KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA FESTIVALU:

Prijava (obrazac preuzeti klikom na link Obrazac prijave Festivala);

Snimak predstave u elektronskoj formi slati e-mail na adresu: [email protected] ili CD, poštom na adresu: Trg Save Kovačevića 5 , 81400 Nikšić;

 KARAKTER FESTIVALA:

„Međunarodni festival glumca“ u Nikšiću je takmičarskog karaktera.

ŽIRI FESTIVALA: predsjednik i dva člana;

NAGRADE FESTIVALA:

GRAND PRIX  za najbolju mušku ulogu;

GRAND PRIX  za najbolju žensku ulogu;

GRAND PRIX  za najbolji partnerski odnos na sceni;

GRAND PRIX  za najbolju epizodnu mušku ulogu;

GRAND PRIX  za najbolju epizodnu žensku ulogu;

FINANSIJSKI TROŠKOVI ZA UČEŠĆE NA FESTIVALU:

Organizatori obezbjeđuju troškove za izvođenje predstave na Festivalu i hotelski smještaj za sve članove ansambla i pratećeg osoblja, na bazi punih pansiona.

Učešće na Festivalu: Ugovor dvije strane – učesnika i organizatora (producenta).

OBRAZAC FESTIVALA popuniti elektronski na sajtu.