Časopis “Pozorište”

IZDAVAČKA DJELATNOST NIKŠIĆKOG POZORIŠTA

Časopis „Pozorište“

Časopis „Pozorište“ (Izdavačka djelatnost Nikšićkog pozorišta) jedina je publikacija te vrste u Crnoj Gori i jedna od rijetkih u regionu. Pripada grupi periodičnih informativnih izdanja. Objavljuje se četiri (4) puta godišnje, odnosno tokom jedne pozorišne sezone.
Prvi broj „Pozorišta“ objavljen je davne 1956. godine u tadašnjem Narodnom pozorištu. Urednik je bio Jovan Safundžić, glumac iz Splita. Nažalost, tada su iz štampe izašla samo tri broja jer je časopis „podijelio sudbinu“ matičnog Pozorišta koje se sredinom pedesetih godina minulog vijeka, uz teatre u: Kotoru, Cetinju i Pljevljima, našlo na udaru administrativne odluke o tzv. reorganizaciji koja je u krajnjem značila ukidanje tih pozorišnih institucija.
Javna ustanova Nikšićko pozorište, sedam godina nakon osnivanja, u februaru 2006. Odlukom Pozorišnog savjeta, obnovilo je časopis „Pozorište“. Ta informativno-teatrološka publikacija nakon skoro šest decenija našla se ponovo pred čitaocima 19. decembra, 2006. godine, na dan kada je obilježen značajan jubilej za Nikšićko pozorište – 120 godina od nikšićke premijere „Balkanske carice“, Nikole I Petrovića Njegoša.

Tehničke karakteristike „Pozorišta“

Časopis je od broja 4 do 24 izlazio u B5 formatu. Od broja 25 štampa se u A4 formatu. Štampa je digitalna, na konzdruk mat papiru. Naslovnica (korice) štampaju se na konzdruk mat papiru u boji (135 gr), a sadržaj, takođe na konzdruk mat papiru (90 gr), u crno-bijeloj tehnici.Tiraž je promjenljiv - do broja 29 štampan je u 300 primjeraka, a posljednjih jedanaest brojeva u tiražu 100 primjeraka. No, broj čitalaca daleko je veći od tiraža jer se časopis, Rješenjem agencije za radio – difuziju (Agencija za elektronske medije) objavljuje na web stranici Nikšićkog pozorišta. Elektronsko izdanje se distribuira i na 150 e-mail adresa u zemlji i inostranstvu. Časopis se distribuira kao besplatan primjerak u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Njegova uređivačka koncepcija prve četiri godine bila je fokusirana najvećim dijelom na teme iz produkcije Nikšićkog pozorišta, kao i na druge sadržaje iz kulture grada. Odlukom uprave Nikšićkog pozorišta, a na prijedlog redakcije, časopis 2010. godine mijenja uređivačku koncepciju. Ona se temelji, prije svega, na afirmaciji cjelokupnog dramskog stvaralaštva u Crnoj Gori i nerijetko i zemalja regiona. „Pozorište“ je danas prepoznat kao važan projekat Nikšićkog pozorišta od nacionalnog značaja i od javnog intersa za kulturu Crne Gore. Zbog te prepoznatljivosti časopis je posljednjih deset brojeva finansiran od sredstava Ministarstva kulture, po osnovu rezultata Konkursa za sufinansiranje kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Uređivačka koncepcija te specijalizovane periodične publikacije počiva na informativnoj, afirmativnoj i edukativnoj ulozi. Kroz informativni segment, časopis redovno informiše čitaoce o svim važnim pozorišnim događajima u Crnoj Gori. Njegov afirmativan značaj ogledao se u tome što afirmiše stvaralaštvo dramskih umjetnika, ali i stvaralaca drugih vidova umjetničkog izražavanja, čija djela pozorište subilimira kroz svoju produkciju. Afirmatvnost ove specijalizovane publikacije vidljiva je kroz rubriku „Nove drame“, u okviru koje se objavljuju dramski tekstovi manje afirmisanih i neafirmisanih dramskih pisaca iz Crne Gore (do sada postignuti cilj - studenati FDU / Zahvaljući objavljenim dramama u časopisu „Pozorište“ u mogućnosti su da upišu master studije po završetku osnovnog studija). Redakcija časopisa prati pozorišne teme i druge vidove umjetničkog stvaralaštva u državama regiona. Ta uređivačka koncepcija „Pozorišta“ ima za cilj informativno umrežavanje (povezivanje) zemalja Jadranske regije, a sve sa namjerom afirmisanja umjetnosti u ovom dijelu Evrope, razmjenu programa, upoznavanje umjetnika i njihovog rada, u cilju brže razmjene programa i zbližavanju različitih kultura, njihovom njegovanju i afirmaciji, prevashodno dramskih stvaralaca. To informativno povezivanje institucija, ali i umjetnika pojedinačno, njihova razmjena mišljenja i upoznavanja sadržaja različitih kultura – osnove su održivosti projekta. Rezultati tog rada su i u dosadašnjoj praksi redakcije bili vidljivi, jer se iz broja u broj širio broj saradnika na pripremi projekta. Praćenjem rada amaterskog kulturnog stvaralaštva, časopis doprinosi očuvanju tradicije i njenom njegovanju, kao doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti. „Pozorište“ redovno sadrži i novinske tekstove različitog žanra koji obrađuju stvaralaštvo mladih i na taj način afirmiše neafirmisane mlade talenate, a istovremeno podstiče rad sa djecom i omladinom. Edukatvna karakteristika časopisa proizilazi iz naslova u kojima se objavljuju stavovi dramskih umjetnika, kritičara, teatrologa i akademskih profesora FDU iz Cetinja i drugih univerzitetskih centara regiona. Edukativnost časopisa vidljiva je i u dijelu njegovog sadržaja koji je u kontinuitetu rezervisan za dramsko stvaralaštvo za djecu i mlade, sa akcentima o njegovom značaju za taj dio publike. Kao posebno važan segment u radu redakcije „Pozorišta“ i njegove uređivačke koncepcije je realizacija zacrtane ideje o informativnom umrežavanju institucija kulture, u prvom redu pozorišta, a sve u cilju međuinstitucionalne, odnosno produkcijske saradnje.
Časopis „Pozorište“ je značajan i sa teatrološko – teatrografskog aspekta, jer se jedan dio sadržaja odnosi na naslove iz teatrologije i teatrografije, čime doprinosi razvoju pozorišne kritike, naučno-publicističkoj prezentaciji pozorišne produkcije. Kroz saradnju sa teatrima, teatrolozima i univerzitetskim profesorima FDU sa Cetinja i iz većih centara sa prostora nekadašnje Jugoslavije, časopis objavljuje: eseje, osvrte i komentare na aktuelnu produkciju, a bilježi se naslovi o dramskim umjetnicima i drugim stvaraocima koji su svojim opusom obilježili vrijeme i epohu u kojem su živjeli i stvarali, sa ciljem njegovanja kulture sjećanja,.
S’ obzirom na uređivačku koncepciju časopis ne gubi na aktuelnosti, tako da čitaoci među njegovim koricama mogu pronaći zanimljive i korisne informacije, kako na dan štampanja, tako i mnogo kasnije. Iz tog razloga „Pozorište“ može poslužiti i kao jedinstvena arhivska građa o pozorišnoj produkciji i drugim sadržajima iz kulture u Crnoj Gori i regionu.

Pozorište br. 52-53
Pozorište br. 50-51
Pozorište br. 49
Pozorište br. 48
Pozorište br. 47
Pozorište br. 46
Pozorište br. 45
Pozorište br. 44
Pozorište br. 43
Pozorište br. 42
Pozorište br. 41
Pozorište br. 39 / 40
Pozorište br. 38
Pozorište br. 37
Pozorište br. 36
Pozorište br. 35
Pozorište br. 34
Pozorište br. 33
Pozorište br. 32
Pozorište br. 31
Pozorište br. 30
Pozorište br. 29
Pozorište br. 28
Pozorište br. 27
Pozorište br. 26
Pozorište br. 25
Pozorište br. 24
Pozorište br. 23
Pozorište br. 22
Pozorište br. 21
Pozorište br. 20
Pozorište br. 19
Pozorište br. 18
Pozorište br. 17
Pozorište br. 16
Pozorište br. 15
Pozorište br. 14
Pozorište br. 13
Pozorište br. 12
Pozorište br. 11
Pozorište br. 10
Pozorište br. 9
Pozorište br. 8
Pozorište br. 7
Pozorište br. 6
Pozorište br. 5
Pozorište br. 4
Pozorište br. 3
Pozorište br. 4