Prijava

MEĐUNARODNI FESTIVAL GLUMCA

PRIJAVA ZA UČEŠĆE

  Predstava

  Informacije o predstavi sa tehničkim zahtjevima *

  DANE

  Učesnici u predstavi

  Kompletna ekipa *

  Osnovne informacije o podnosiocu prijave (godina osnivanja producenta, učešća na festivalima, manifestacijama, nagradama) *

  Potreban broj rezervisanih pansiona (polupansiona) u hotelskom smještaju za kompletnu ekipu *