od 20. do 24. 04. 1998. godine, Nikšić

III Jugoslovenski festival „Pozorište jednog glumca“

SELEKTOR:

  • Feliks Pašić

ŽIRI:

  • Mira Stupica
  • Zdravko Velimirović
  • Vojislav Krivokapić

NAGRADE:

  • Nagrada „Zahumlje“ dodijeljena je Danici Ristovski, za ulogu u predstavi „Svakodnevno pozorište“, po Bertoldu Brehtu
  • Nagradu „Veljko Mandić“ dobio je Mirko Nikolić, za ulogu u predstavi „Ja, Luka Vukalović, vojvoda ercegovački“, Čedomira Baćovića
  • Specijalna nagrada ex equo dodijeljena je Đurđiji Cvetić, za ulogu u predstavi „Deca pakla“, Jovana Bukelića i Anđelki Simić, za ulogu u predstavi „Gospođa Margerita“, Roberta Altaide
  • Nagrada publike pripala je Vladanu Gajoviću, za predstavu „Alo, ođe mobilni“, Radivoja Bojičića