od 26. juna do 1. jula, 2000. godine

„Međunarodni festival glumca Nikšić 2000“

SELEKTORI:

  • Blagota Eraković
  • Goran Sultanovič
  • Nikola Vavić