Međunarodni festival glumca Nikšić 2020

Festival nije održan zbog epidemije COVID-19 virusa.