„Život iz početka“

Premijera maj 2000. godine / Repremijera 07. 02. 2003. godine

Tekst: Miroslav Momčilović

Režija: Petar Božović

Asistent režije: Nikola Vukčević

Scenografija: Suzana Pajović

Kostimografija: Stanka Mica Daković

Muzika i izbor: Rajko Kadović

Uloge: Petar Božović, Dubravka Vukotić, Sreten Mitrović, Ivana Tomiči