Izvođenjem predstave „Narodni poslanik“ i prigodnom besjedom umjetničkog direktora Janka Jelića večeras je obilježen Dan Nikšićkog pozorišta. Ovaj Teatar, pored Kraljevskog pozorišta „Zetski dom“ baštinu bogatu pozorišnu tradiciju koja je spojila tri vijeka, pa se kontinuitet dramskog stvaralaštva u Crnoj Gori, može mjeriti skoro četrnaestodecenijskim trajanjem pozorišnog života u Nikšiću, izuzimajući kraće i duže prekide koji su bili posljedica ratnih sukoba i nepravednog administratinog gašenja. Govoreći o prvim pozorišnim koracima u Nikšiću, Jelić je podsjetio publiku da je na današnji dan prije 139 godina, nedaleko od današnje zgrade Nikšićkog pozorišta izvedena prva predstava – „Slobodarka“, Manojla Đorđevića Prizrenca.
„Jedna grupa plemenith ljudi napravila je tada pravo čudo, ne sluteći da će to biti jedan od temelja ovoga grada, ali sam siguran da su imali potrebu da se izraze kao jedna jedinstvena zajednica.To njihovo jedinstvo rezultiralo je time da mi danas imamo Pozorište u našem gradu“, kazao je Jelić.
Dan Pozorišta, on sagledava kao jednu vrstu slave. To svoje viđenje Jelić je potkrijepio iz dva ugla: „Po starom, dobrom običaju, mi slavimo tri dana i pred odabrane goste i zvanice iznosimo dobro i darove koje smo sami proizveli. Za ovom trpezom, na ovoj sceni, mi večeras nudimo nešto smo smo sami radili. Naravno da postoje veće i glamuroznije slave i proslave, ali nema većeg zadovoljstva od toga, no kada čovjek dragim prijateljima ponudi ono što je sam uradio“, ocijenio je umjetnički direktor. On je podsjetio na kulturno blago grada koje govori o jedinstvu zajednice.
„Genijalni čovjek koji je projektovao naš grad je zamislio jednu raskrsnicu koju mi dans zovemo skver. Taj skver je i tada, kao i danas bio raskrnica našeg grada. Kada nam u grad danas dođe dragi gost i kada kroči na prag te kapije, pogledom u desno vidi Bogorodičinu statuu koja nosi u rukama Hrista, a iznad nje je hram koji je posvećen našem zastupniku i zaštitniku ovog grada. Kada pogleda lijevo ugleda natpis i zgradu Nikšićkog pozorišta. To je naša veza sa onim vremenima kada je nastala nauka i umjetnost koji su nam pomogli da razumijemo to novo pod Suncem. Kada naš gost produži pravo, doći će na Trg gdje će sresti spomene i spomenike koji govore o tome, da mi tu desnu i lijevu stranu ne razdvajamo već da je upravo kao zajednica obitavamo u jedinstvu koje stvaramo i to nas čini gradom. Velika je sreća svih nas u Nikšićkom pozorištu, što jesmo dio te lične karte Nikšića, a vrlo smo zahvalni i srećni što u toj slici imamo vas – dragu publiku“, kazao je Jelić