Sporazum o kulturno-poslovnoj i međunarodnoj saradnjiNikšićkog pozorišta, Zahumlja i Centra za kulturu Požarevac nedavno je potpisan u Požarevcu, u gradu koji je prepoznat kao značajan administrativi, ekonomski i kulturni centar Srbije. Tim dokumentom precizirana je kulturno-poslovna saradnju navedenih ustanova u oblasti organizovanja kulturnih dešavanja i promocije kulturne baštine.

Sporazum o sradnji potpisali su direktor Nikšićkog pozorišta, Radinko Krulanović, direktor „Zahumlja“, Miodrag Čizmović i direktora požarevačkog Centra za kulturu, Galina Perić.

U okviru Centra za kulturu Požarevac radi Pozorište „Milivoje Živanović“ koji ima produkciju za pet scena: veliki, malu, omladinsku, lutkarsku i dječiju. Centar je organizator šest festivala, od kojih su četiri pozorišna: Festival „Živka Matić“, Festival  „Milivojev štap i šešir“ i Glumačke svečanosti „Milivojeve Živanović“ i „Viminacijum Fest – Mitovi stari i novi“. Cilj ovih festivala je promovisanje pozorišnih vrijednosti, uzdizanje glume kao profesije i kolektivnog umjetničkog cilja.